Przy obecnym stanie wiedzy wiadomo, że najlepszym sposobem żywienia noworodków i niemowląt jest karmienie piersią. Dlaczego taki nacisk jest kładziony właśnie na tę formę żywienia? Pokarm matki jest najlepiej zbilansowanym pokarmem dla małego człowieka, w związku z tym producenci mlek sztucznych starają się jak najbardziej zbliżyć swój produkt do oryginału. Myślę, że długo jeszcze tego nie osiągną.

Czytaj dalej