W medycynie, z powodów praktycznych, okres życia człowieka dzieli się na tzw. okresy rozwojowe:

 • Okres prenatalny – trwający fizjologicznie 38-42 tygodnie, w którym następuje intensywny rozwój zarodka a następnie płodu;
 • Okres postnatalny – trwający od momentu urodzenia do śmierci; można w nim wyróżnić następujące podokresy:
  • noworodkowy: 0 – 28 doba życia;
  • niemowlęcy: do ukończenia 1 roku życia;
  • wczesnodziecięcy, poniemowlęcy: 2 – 3 rok życia;
  • przedszkolny: 4 – 6 rok życia;
  • szkolny: 7 – 15 rok życia, w tym zawierają się dwie fazy:
   • obojętnopłciowa: 7 – 10/12 rok życia i dojrzewania
   • płciowego: 10/12 – 15/16 rok życia;
  • młodzieńczy: 16 – 20 rok życia;
  • dojrzałości: 20 – 40/50 rok życia;
  • starzenia się: 40/50 – 70 roku życia;
  • późnej starości: 70 – 80 rok życia;
  • starczej wegetacji: powyżej 80 roku życia.

Czytaj dalej