Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

dr n. med. lek. Małgorzata Żak

Category: Rozwój dziecka

Rozwój dziecka – okres poniemowlęcy

Dziecko

Kontynuując rozpoczęty w poprzednim wpisie temat rozwoju dziecka omówię okres poniemowlęcy.

Drugi-trzeci rok życia.

W 2-3 roku życia tempo wzrastania znacząco maleje. Średni przyrost masy wynosi 2-2.5 kg/rok, natomiast przyrost wzrostu to 12 cm w 2 roku życia oraz około 6-8 cm w 3 roku życia. Dziecko przyjmuje pozycję pionową, w związku z tym pojawiają się naturalne krzywizny kręgosłupa. Dla tego wieku charakterystycznym jest niewielka lordoza oraz uwypuklony brzuch. Do 2 roku życia powinny się pojawić następne zęby (ok. 8), by w 2.5 roku życia miało pełne uzębienie mleczne, czyli 20 zębów. Jest to również okres wzmożonego rozwoju mowy. Zwiększa się znacznie zasób słów używanych przez dziecko jak i ich łączeni, początkowo zlepek 2-3 słów potem 2-3 wyrazowe zdania. 3 letnie dziecko operuje około 1 tyś. wyrazów i potrafi z nich zbudować wielowyrazowe złożone zdania. Jest to również okres doskonalenia motoryki dużej; chód jest niezgrabny, występuje stąpanie całymi stopami, na schodach krok dostawny (czyli dostawianie nogi do nogi). Dziecko w tym okresie jest szalenie aktywne, posiada dużą radość z udanych czynności. Do wykonania pojedynczego ruchu angażowane są liczne grupy mięśni, co związane jest z toczącym się procesem mielinizacji komórek nerwowych. Zaczyna się również naśladowanie zachowań osób dorosłych.

Czytaj dalej

Rozwój dziecka – pierwszy rok życia

Rozwój psychosomatyczny każdego młodego człowieka jest uwarunkowany działaniem czynników endo- i egzogennych. W pierwszej grupie dominują czynnik genetyczne, ale także hormonalne oraz własna aktywność organizmu. W czynnikach zewnętrznych znaczenie mają modyfikatory środowiskowe takie jak: klimat, położenie geograficzne, itp. na równie z modyfikatorami kulturowymi, w których skład wchodzą warunki społeczno-ekonomiczne, socjalne i wychowanie. W pełni zdrowe, zadbane dziecko kolejno pokonuje „kamienie milowe”. Do oceny rozwoju małego człowieka zostały stworzone różnego rodzaju skale rozwoju. Autorzy powołują się w nich na cztery podstawowe czynniki:

 • Postawę i lokomocję – motoryka duża;
 • Koordynację wzrokowo-ruchową – motoryka mała, czyli wszelkiego rodzaju manipulacja przedmiotami pod kontrolą wzroku;
 • Mowę;
 • Funkcje poznawcze czyli kontakt społeczny.

Według takiego schematu spróbuję omówić podstawowe okresy rozwoju dziecka. Ponieważ temat jest bardzo obszerny podzielę go na dwa okresy, pierwszy rok życia, który omówię teraz oraz okres po niemowlęcy, który omówię w następnym wpisie.

Czytaj dalej

Noworodek

W medycynie, z powodów praktycznych, okres życia człowieka dzieli się na tzw. okresy rozwojowe:

 • Okres prenatalny – trwający fizjologicznie 38-42 tygodnie, w którym następuje intensywny rozwój zarodka a następnie płodu;
 • Okres postnatalny – trwający od momentu urodzenia do śmierci; można w nim wyróżnić następujące podokresy:
  • noworodkowy: 0 – 28 doba życia;
  • niemowlęcy: do ukończenia 1 roku życia;
  • wczesnodziecięcy, poniemowlęcy: 2 – 3 rok życia;
  • przedszkolny: 4 – 6 rok życia;
  • szkolny: 7 – 15 rok życia, w tym zawierają się dwie fazy:
   • obojętnopłciowa: 7 – 10/12 rok życia i dojrzewania
   • płciowego: 10/12 – 15/16 rok życia;
  • młodzieńczy: 16 – 20 rok życia;
  • dojrzałości: 20 – 40/50 rok życia;
  • starzenia się: 40/50 – 70 roku życia;
  • późnej starości: 70 – 80 rok życia;
  • starczej wegetacji: powyżej 80 roku życia.

Czytaj dalej

Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved / Все права сохранены

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén